1200px-Bismillah.svg-1.png

Ethisch beleggen met

morele verantwoording

Over ons

Graag willen wij ieders intentie verversen, vooraf het investeren. Ten eerste dient de investering gedaan ten behoeve van het tevreden stellen van Allah ﷻ (Subḥānahu wa ta’alā). Het investeren leidt niet af van het gehoorzamen en gedenken van Allah ﷻ (swt). Daarnaast zal het niet leiden tot trots en arrogantie. Welk doel je ook hebt, laat je intentie uitsluitend zijn om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Laat jezelf niet misleiden door rijkdom te verkrijgen in ruil voor wereldlijke verleidingen als status, macht, aanzien.

Halal investeren

Welke investeringsmogelijkheden zijn er? De volgende lijst somt op waar jij je geld onder andere in kan investeren:

֍ Spaarrekening
֍ Pensioenfonds
֍ Vastgoed
֍ Aandelen
֍ Goud

De eerste drie zijn opties waar iedereen in Nederland wel een keer mee in aanraking komt. Je bent vast wel een keer benaderd (advertentie op het internet, medewerker van een bank) om naast je betaalrekening een spaarrekening te openen. Ook heb je er vast wel eens aan gedacht om een huis te kopen door een hypotheek af te sluiten. Iedereen die in Nederland werkt betaald daarnaast pensioen (direct of via de werkgever).

Helaas is bij vele van deze opties rente betrokken. We willen middels deze website de moslims informeren dat er ook halal mogelijkheden zijn om je geld in te investeren.

De reden/redenen om te investeren zijn erg persoonlijk en zijn ook afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich verkeerd. Het algemene doel van het investeren is het geld in waarde te laten stijgen, om vervolgens met dat geld iets anders te kunnen bekostigen. Voorbeelden van zulke zaken zijn:

֍ Studie voor jezelf of van je kinderen
֍ Huis (in een keer afbetalen)
֍ Vermogen voor als je met pensioen bent

Andere zaken die niet zo voor de hand liggen zijn:

֍ Bedevaart (voor jezelf of anderen)
֍ Bouw van een gebedshuis/Moskee
֍ Angst dat de waarde van je geld verminderd door inflatie

Ons advies is om bij ieder doel jezelf af te vragen wat je intentie is. De Profeet ﷺ (vrede zij met hem) heeft hierover gezegd: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.”